Erhverv

Vi kender hinanden!


Mine rådgivningstilbud er specielt rettet til mindre virksomheder, der har behov for hurtige og rimeligt billige svar på deres daglige spørgsmål.


Drejer det sig om:

 

  1. Aftaler og aftaleret
  2. Akkorder eller rekonstruktion
  3. Ansættelsesret
  4. Entreprise
  5. Generationsskifte
  6. Interessentskabsaftaler (I/S)
  7. Kontrakter
  8. Køberet
  9. Miljøret
  10. Virksomhedsformer (Personligt eller selskab)


Er jeg den oplagte rådgiver, idet jeg meget gerne hjælper med at finde den rette kollega til opgaver, hvor jeg ikke har den fornødne viden til at kunne løse opgaven forsvarligt.


Jeg mangler at udfylde sider

 

  1. om aftaler og reaktion herpå
  2. Hvad er passivitet og
  3. Kontrol / Tilsynsbesøg og retssikkerhed

 

Se mere:

Generationskifte

Spørgsmål til overvejelse

Penge og afgifter

Hvad er interessentselskab

Hvem hæfter?

Opløsning

Skat og akkord

 

Tilbage til toppen

Sitemap
Navigation:  Erhverv
Familieforhold
Erhvervsforhold
Til forside
Print
Danske Advokater
Boligforhold
Lov og Landbrug
Advokat Ole Laursen  Strandparken 25   8000 Århus C   Tlf. 63 11 17 73   Mobil. 23 70 77 73   lovland@1773.dk