Skat og akkord

Et interessentskab er skattemæssigt set IKKE en selvstændig juridisk person.


Dette betyder, at overskud og eventuelt underskud opgøres mellem interessenterne og herefter selvangives hos hver af disse. Interessenterne vælger hver især selvstændigt, hvordan der skal afskrives på den pågældendes andel af de enkelte aktiver i interessentskabet.


Der er ikke fradrag for tab, der lides ved at skulle indfri mere gæld end egen andel.


Akkord(u)muligheder

Hvis økonomien går dårligt er det vanskeligt at få gennemført en akkord, da hver enkelt interessent skal skaffe en dividende på 25 %.


Minimumsdividenden vil derfor altid være på 50 %.

 

 

Tilbage til toppen

Sitemap
Navigation:  Erhverv  »  Skat og akkord
Familieforhold
Erhvervsforhold
Til forside
Print
Danske Advokater
Boligforhold
Lov og Landbrug
Advokat Ole Laursen  Strandparken 25   8000 Århus C   Tlf. 63 11 17 73   Mobil. 23 70 77 73   lovland@1773.dk