Om Gaver

GAVER gives ofte med det formål at nedbringe arveafgiften, og man kan årligt - hvis man har penge til det - give hvert af sine børn en gave på små kr. 60.000, uden at der skal betale gaveafgift.


Et ægtepar kan således teoretisk give hvert af deres børn kr. 120.000,- men i praksis skal de begge hver især råde over de midler, de vil forære væk - og oftest er det i praksis kun den ene af to ægtefælle, der er ejer af familiens midler.


Ægtefæller kan give hinanden gaver uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.


Når dette er gjort kan de begge give børnene gaver som anført ovenfor.


Gaver mellem ægtefæller er især aktuelle, hvis der er særbørn eller ønsker om at gennemføre det billigste generationsskifte.


Selvom et ægtepar har fælleseje, har de hver især egne aktiver og egne gældsposter.


Ægtefæller kan derfor ikke råde over hinandens værdier uden at have fået dem overdraget på en eller anden vis - f. eks. som gave.


Gaver bliver IKKE automatisk særeje for modtageren.


Et LÅN til et barn er ikke en gave, men gives lånet på forkerte vilkår, kan lånet blive betragtet som en gave af SKAT, og så skal der betales afgift.


Om afgiftsbesparelser

Hvis en gave gives som en gave på eksempelvis 500.000,- kr., skal der ske afgiftsberegning med modtager som den, der betaler afgiften.


Denne gave udløser før bundfrafrag en afgift på kr. 75.000,- og til modtager er der kr. 425.000,- tilbage.


Hvis man i stedet giver en gave FRI FOR AFGIFT på kr. 425.000,- vil afgiften før bundfradrag kun være på kr. 63.750,- og der er sparet kr. 11.250,- som kan bruges til andre formål.


Hvis to ægtefæller hver kan give en gave fri for afgift på kr. 212.500,- bliver besparelsen på grund af budfradrgene endnu større.


Derfor er det, når og hvis man kan give store gaver, vigtigt at få den rette rådgivning om mulighederne for afgiftsbesparelse.


Om afgiftsbesparelser via velgørenhed

De beløb, man eventuelt ønsker at skænke til almennyttige formål, som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Dansk Blindesamfund, Julemærkefonden, Lions, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse eller andre lignede organisationer kan gives helt afgiftsfrit.

 

Hvis man vil betænke de pågældende i sit testamente, vil det være en fordel, at man gør de pågældende til universalarving således:

Man kan eksempelvis beslutte, at ens børn tilsammen skal arve 82 % af ens efterladte formue fri for afgift, og den velgørende institution resten.

 

Konsekvenser er for hver million, man efterlader sig følgende:

Efterladt formue 1.000.000,- kr. Til deling mellem børnene er der 820.000,- kr. fri for afgift


Afgift heraf 123.000,- kr. OG til Velgørenhed 57.000,- kr.

 

Hvis man havde ladet børnene arve alt på traditionel vis ville regnestykket være således:

Børnene arver og deler 1.000.000,- kr. Boafgift heraf 150.000,- kr.


Netto til børnene til deling kr. 850.000,-


Det har således "kun" kostet børnene kr. 30.000,- at den velgørende institution får kr. 57.000,-

 

 

Tilbage til toppen

Sitemap
Navigation:  Familie  »  Gaver
Familieforhold
Erhvervsforhold
Til forside
Print
Danske Advokater
Boligforhold
Lov og Landbrug
Advokat Ole Laursen  Strandparken 25   8000 Århus C   Tlf. 63 11 17 73   Mobil. 23 70 77 73   lovland@1773.dk