Om forpagtning og bygningsudlejning

Om forpagtning

VED FORPAGTNING må man konkret vurdere de mange spørgsmål, der skal tages stilling til, hvis aftalen skal løbe over længere tid.


Nogle af spørgsmålene er:

  • Skal der være forkøbsret?
  • Skal aftalen kunne opsiges i aftaleperioden?
  • I hvilke situationer?
  • Mod erstatning?
  • Hvordan beregnes erstatningen?

 

Om bygningsudlejning

Nogle landmænd har valgt at leje deres staldanlæg ud til andre. Også her skal man nøje vurdere, de vilkår, der gælder for begge parter indtil lejeaftalen ophører.


Det er navnlig vigtigt at aftale, hvordan der ved ophør skal ske betaling for forbedringer udført af lejer / forpagter.


Når jord udlejes til staldbyggeri (Bygninger på lejet grund) skal man tage stilling til samme problemer som ved bygningsudlejning, herunder ejers ret til færdsel med videre omkring det udlejede.

 

 

Tilbage til toppen

Sitemap
Familieforhold
Erhvervsforhold
Til forside
Print
Danske Advokater
Boligforhold
Lov og Landbrug
Advokat Ole Laursen  Strandparken 25   8000 Århus C   Tlf. 63 11 17 73   Mobil. 23 70 77 73   lovland@1773.dk