Om køb og salg af landbrug

Om køb af landbrug

VED KØB af ejendomme / jord bør man lægge strategier, der sikrer ekspansionsmuligheder på et hensigtsmæssigt grundlag.


Man skal bl.a. vurdere hvilke kolleger i området, der kan blive konkurrenter, når jord udbydes til salg, og om disse kolleger alders-mæssigt kan hæmme ens egen udviklingsmuligheder for kraftigt.


En sælger og en køber har altid modsat rettede interesser.


Rådgivningen skal man have længe før man køber eller sælger.

 

  • Rådgivningen bør omfatte en analyse af blandt andet
  • driftsøkonomi, skattemæssige konsekvenser
  • Risici
  • Familieforhold
  • Miljømæssige forhold
  • Naboforhold

 

Om salg af landbrug

VED SALG af ejendomme skal man vurdere hvilken køberkategori, man vil henvende sig til, herunder om ens ejendom har særlige herligheder, der skal værnes om.


Herlighederne kan eksempelvis være en særlig natur eller ejen-dommens kulturhistorie.


Man skal og bør vurdere, hvilken betydning reglerne om fortrinsstilling vil have for salgsmulighederne - og om man kan minimere ulemperne.


Herefter må man søge at finde den rigtige pris i forhold til målgruppen.


Køber og sælger har brug for hver deres rådgivere - eller i det mindste rådgivning hver for sig (dette gælder også i familiehandler).


Når en handel er afsluttet er det likviditetsmæssigt uhyre vigtigt at man har aftalrt, hvornår og under hvilke betingelser købesummen kan frigives. Alt for ofte fører dårlige aftaler herom til store og unødvendige tab / ringe investringsmulighedr for sælger efter handelens indgåelse.

 

 

Tilbage til toppen

Sitemap
Familieforhold
Erhvervsforhold
Til forside
Print
Danske Advokater
Boligforhold
Lov og Landbrug
Advokat Ole Laursen  Strandparken 25   8000 Århus C   Tlf. 63 11 17 73   Mobil. 23 70 77 73   lovland@1773.dk