Om miljøregler og dispensation

Miljøregler

De nye og omfattende krydsoverensstemmelsesregler medfører, at man nøje skal vurdere, om man kan og skal opdele sin bedrift i flere juridisk adskilte enheder. Herved undgås at fejl i husdyrproduktionen påvirker størrelsen af de støtterettigheder, der udbetales til plante-avleren.


På samme måde skal man vurdere, om husdyr, der haves som hobby, skal ejes og passes af ægtefælle og/eller børn, således at ingen del af omkostningerne til disse dyr afholdes af landmanden.


Dispensation

Skal man søge dispensation til lovliggørelse eller tage konfrontationen?


Det er vigtigt, at man grundigt overvejer, om man skal imødekomme myndighedernes ønsker om at søge eksempelvis et forhold, man selv anser for lovligt, lovliggjort ved en dispensationsansøgning,


eller


om man skal lade myndighederne fastslå, at forholdet er ulovligt og derved lægge bevisbyrden for en eventuel ulovlighed over på myndighederne.


Skal man som landmand acceptere andres krav til miljø-reguleringer?

Spørgsmålet er politisk, men som rådgiver kan man forhåbentlig hjælpe med til at skabe en tålelig løsning og gensidig forståelse af holdninger bag såvel kravene som miljøreglerne.

 

 

Tilbage til toppen

Sitemap
Familieforhold
Erhvervsforhold
Til forside
Print
Danske Advokater
Boligforhold
Lov og Landbrug
Advokat Ole Laursen  Strandparken 25   8000 Århus C   Tlf. 63 11 17 73   Mobil. 23 70 77 73   lovland@1773.dk