Om skødeudarbejdelse og rådgivning

HVEM SKAL MAN BRUGE TIL SKØDESKRIVNING?


Spørgsmålet er værdiladet og var tidligere udtryk for et ikke uvæsentligt valg.


Nu er skødet alene en elektronisk registrering af ejerskiftet, medns selve handelsgrundlaget findes i den køøbsaftale, der altiod bør laves forud for, at ejerskiftet bliver registreret elektronisk.


De allerfleste købsaftaler indeholder en masse standardformuleringer og er ikke i sig selv udtryk for egentlig rådgivning / stillingtagen af nogen art til problemerne.


En sælger og en køber har altid modsat rettede interesser.


Rådgivningen skal man have længe før man køber eller sælger.


Rådgivningen bør omfatte en analyse af blandt andet:

  • Driftsøkonomi, skattemæssige konsekvenser
  • Risici
  • Familieforhold
  • Miljømæssige forhold
  • Naboforhold


Køber og sælger har brug for hver deres rådgivere - eller i det mindste rådgivning hver for sig - og dette gælder også og måske navnlig i familiehandler.


Det, der er sparet i direkte omkostninger, kan være sat over styr ved, at man ikke har drøftet sine egne forhold nøje med personer, der kun skal tage hensyn til én selv og den situation, man nu er i.


Når alle forhold er afklaret - men først når dette er sket -kan man roligt lade hvem som helst tage sig af den elektroniske registrering af det skete ejerskifte.


Jo tidligere en rådgiver kommer på banen, jo mere får man ud af de penge, man må betale for rådgivningen.

 

 

Tilbage til toppen

Sitemap
Familieforhold
Erhvervsforhold
Til forside
Print
Danske Advokater
Boligforhold
Lov og Landbrug
Advokat Ole Laursen  Strandparken 25   8000 Århus C   Tlf. 63 11 17 73   Mobil. 23 70 77 73   lovland@1773.dk