Med al rådgivning følger et særligt advokatansvar

Advokat Ole Laursen har sin rådgiveransvarsforsikring hos Dahlberg Assurance, der træder til, hvis kunden skulle komme ud for en situation, hvor der er begået tabforvoldende fejl.

 

Som et professionelt advokat er jeg underlagt de særlige regler, der i Retsplejeloven er givet for advokater, herunder pligten til at være medlem af Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet fører bl.a. tilsyn med, at advokater overholder de gældende regler for GOD ADVOKATSKIK.

Hvis man føler, at reglerne overtrædes, har enhver kunde klagemulighed.

Reglerne kan læses på www.advocom.dk/

 

 

Det etisk / moralsk ansvar

Udover det økonomiske ansvar har jeg også et moralsk / etisk ansvar.

For at kunne leve op til dette, forsøger jeg at gå temmelig meget i dybden for at sikre kunden, at rådgivningen fører til de ønskede resultater. Dette er særligt vigtigt omkring ægtepagter og testamenter.

Hvis jeg begår fejl - eller af en eller anden grund skulle skuffe dine forventninger - vil jeg være taknemmelig for at få dette at vide som den første.

Hvis ikke jeg får noget at vide, kan jeg ikke rette op på forholdene – og det kunne komme andre til skade.

Har jeg løst opgaven tilfredsstillende, må andre gerne høre om dette.

Tilfredse kunder er et af mine mål.

 

Hjemmesideansvar og brug

Ansvaret for indholdet på min hjemmeside er alene mit.

Enhver brug af hjemmesidens indhold og oplysninger sker på eget ansvar, når jeg ikke er med på råd.

Ophavsretten til hjemmesiden med hele dens indhold er min.


Foredrag og kurser

Det er en fornøjelse og lærerigt at udveksle erfaringer.

Kunder, tolvmandsforeninger og andre interesserede kan når som helst bestille foredrag og / eller kursusindlæg indenfor lov & landbrugs fag-områder eller om emner, man ønsker belyst eller debatteret.

Jeg glæder mig til at møde jer.

Afstanden til Aarhus er ingen hindring for samarbejde og opgave-løsninger.

Gennem årene har Ole Laursen skrevet forskellige artikler.

 

Tilbage til toppen

 

Sitemap
Familieforhold
Erhvervsforhold
Til forside
Print
Danske Advokater
Boligforhold
Lov og Landbrug
Advokat Ole Laursen  Strandparken 25   8000 Århus C   Tlf. 63 11 17 73   Mobil. 23 70 77 73   lovland@1773.dk