Hvad koster rådgivningen

Advokatfirmaets priser varierer i forhold til opgavens art, omfang og det økonomiske rådgivningsansvar.

 

Min timepris varierer mellem 1.000,- kr. og 3.000,- kr. incl. moms.
Når jeg er på landevejen for at tage til eller fra et møde betaler kunden den mindste timetakst, da tiden på vejen kan bruges til andet end at køre.

Af omkostningsmæsssige grunde tilstræbes det at unødig kørsel undgås, hvorfor flere opgaver søges løst samtidigt i samme område.

Det, der er sparet i direkte omkostninger, kan være sat over styr ved, at man ikke har drøftet sine egne forhold nøje med personer, der kun skal tage hensyn til én selv og den situation, man nu er i.

Jo tidligere en rådgiver kommer på banen, jo mere får man ud af de penge, man må betale for rådgivningen.

 

Ekspeditionstider og tempo

Opgaver søges løst så hurtigt det er muligt, selvom myndigheder og andre kan have ret lange ekspeditionstider.

Et skøn over tidsforløb og opgaveudførelsen kan fås til enhver tid under samarbejdet.

Kommunikation mellem kunde og kontor foregår via:
Telefon: 6311 1773
E-mail: lovland@1773.dk


eller almindelige breve til
Strandparken 25, 1. tv., 8000 Århus C


således som du som kunde måtte ønske det.

Når dokumenter som elektroniske skøder, testamenter og ægtepagter skal underskrives, sker dette i forbindelse med endnu et møde med kunden for at det sikres, at alle tvivlsspørgsmål er afklaret.

 

Foredrag og kurser

Det er en fornøjelse og lærerigt at udveksle erfaringer.

Kunder, tolvmandsforeninger og andre interesserede kan når som helst bestille foredrag og / eller kursusindlæg indenfor lov & landbrugs fag-områder eller om emner, man ønsker belyst eller debatteret.

Jeg glæder mig til at møde jer.

Afstanden til århus er ingen hindring for samarbejde og opgave-løsninger.

Gennem årene har Ole Laursen skrevet forskellige artikler.

 

 

Tilbage til toppen

 

Sitemap
Familieforhold
Erhvervsforhold
Til forside
Print
Danske Advokater
Boligforhold
Lov og Landbrug
Advokat Ole Laursen  Strandparken 25   8000 Århus C   Tlf. 63 11 17 73   Mobil. 23 70 77 73   lovland@1773.dk