​Vil du vide mere, er du altid velkommen til at spørge.

Det er gratis, så tryk her.

Oplysninger til opfyldelse af oplysningspligten:

Mit firmas navn og adresse er:

Jurist Ole Laursen - 1773.dk,  Nymarks Allé 13, 8320 Mårslet

Kontorets telefonnummer er 2370 7773 og e-mailadressen er ​lovland@1773.dk.

Kontoret er et personligt drevet enkeltmandsfirma med CVR-nummerer: 78 80 44 16.

OM PENGEINSTITUT: Kontorets klientbankkonto er i Sparekassen Kronjyllands, Odder filial.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløbsvarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio.euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

OM BESKIKKELSE, FORSIKRINGER og ADVOKATMÆSSIGE FORPLIGTELSER

Jeg er IKKE LÆNGERE beskikket som advokat af Justitsministeriet, da jeg i juni 2022 valgte at deponere min bestalling fra marts 1978

Min og firmaets ansvarsforsikring og garantiordning er ​tegnet hos HDI Danmark, Police: 156-08655033-14005, kontaktperson Karina Van der Goot Karina.Goot@soderbergpartners.dk 

Firmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk