​Vil du vide mere, er du altid velkommen til at spørge.

Det er gratis, så tryk her.

Om Interessentskaber

Et I/S er et økonomisk samarbejde mellem to eller flere om drift af en virksomhed eller dele af en virksomhed.

​Et I/S kan være en blanding af privatpersoner, anpartsselskaber, aktieselskaber og måske kommanditselskaber.


I/S formuen opgøres for sig og ejes i nærmere aftalt forhold mellem interessenterne.

​Interessentskabet er en delvist selvstændig juridisk person med egen formue og retsevne.


Er der risiko for store driftstab, bør man - på grund af interessenternes personlige hæften for al gæld - KUN vælge interessentskabet, hvor alle ineressenter er anparts- eller aktieselskaber.

HVEM HÆFTER?

Enhver interessent hæfter 100 % for alle interessentskabets for-pligtelser.

Dette er et problem, hvis gælden er større end aktivernes værdi, eller hvis interessentskabet mangler likviditet og derfor ikke betaler sine regninger til tiden.

Hæftelsen er personlig og solidarisk for alle interessenter. Dette betyder at enhver kreditor kan kræve betaling direkte af den enkelte interessent, hvis der ikke betales af selve interessentskabet.

INTERESSENTERNE HÆFTER IKKE FOR HINANDENS GÆLD UDENFOR I/S´ET.

Hvis en interessent har dårlig økonomi vil dette dog være belastende for interessentskabets øvrige deltagere, navnlig hvis interessentskabet er mellem personer og ikke mellem selskaber.

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk