ÆGTEFÆLLESKIFTE VED SKILSMISSE OG SEPARATION

Når to personer, der enten er gift med hinanden eller har et registreret partnerskab, går fra hinanden, skal deres formuefællesskabsværdier deles. ​Denne deling kan være uhyre belastende i ægteskaber, hvor den ene ægtefælle kan have en væsentligt større formue end den anden. ​Delingen har ingen voldsomme konsekvenser, hvis begge parter har værdimæssigt næsten lige stor positiv formue. Er formue hos den ene derimod negativ, er det uhyre vigtigt, at de to ægtefæller får lavet den helt rigtige ægtepagt hurtigst muligt. Ved død sker fordelingen efter reglerne i Dødsboskifteloven, se siden om dødsboskifte. Det er uhyggeligt, hvis den, der dør først har stor gæld, og der ikke er lavet ægtepagt.

Dette ses til højre i boksen nedenfor

Her til højre er begges formue positive og deles dermed ligeligt

Her til venstre er den enes formue negativ (Rød) og den med grøn formue må aflevere ½-delen heraf, fordi der ikke er lavet en ægtepagt.

Gælden i det røde felt bliver ikke delt – og det der afleveres fra det grønne felt, er ikke tilstrækkeligt til at dække denne.

Havde den med den grønne formue særeje, kunne der ikke kræves overførsel til det røde felt på noget tidspunkt.

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk