SAMEJE MELLEM PAPIRLØSE

To papirløse kan - ligesom eksempelvis to søskende eller to ægtefæller - eje indbo, biler eller deres bolig i fællesskab, men fællesejerskabet kræver, at begge står på skødet eller på kvitteringen for det, der er købt.

​Et sådant fælles ejerskab kaldes sameje.

​Et sameje kan være lige, altså fifty/fifty eller skævt, alt efter parternes aftale.

Køber papirløse bolig eller andre ting sammen, altså i sameje, skal friværdien deles ligeligt ved salg, selvom den ene af de to måske har betalt hele udbetalingen med videre.

​Dette sidste kan kun ændres ved, at man laver en god samejeoverenskomst samtidigt med, at man køber større ting sammen.

Før de to papirløse gifter sig, bør de overveje, om de i deres ægteskab vil have formuefællesskab og dermed dele alt, hvad de ejer den dag, de eventuelt bliver separeret eller skilt, eller om de vil oprette en ægtepagt med særeje, således at de hver især beholder deres værdier som anført i samejeaftalen, hvis de skulle blive separeret eller skilt.

NÅR DEN SIDSTE AF TO PAPIRLØSE DØR

I graf 1,2 til højre er det vist, hvad der sker med længstlevendes formue, når denne dør som den sidste.

​Der er øverst taget udgangspunkt i, at længstlevende har arvet mest muligt efter førstafdøde. Begges livsforsikringssummer indgår i de beløb, der skal fordeles. Parret har 2 fællesbørn og 3 særbørn i alt.

I grafen er det i midten vist, at det kun ville være længstlevendes børn, der arver, når længstlevende dør som den sidste uden at have lavet testamente

Førstafdødes særbørn ville intet arve efter længstlevende.

Nederst i grafen er det vist, at man med et testamente kan lave ligestilling mellem alle de 5 børn, de to papirløse havde dels sammen og dels hver for sig.

Man kunne også i testamentet bestemme, at fællesbørnene hver især skulle arve dobbelt så meget som hvert af særbørnene, da særbørnene også arver den anden af deres forældre.

Man kunne også bestemme, at livsforsikringer ikke skal deles mellem alle, men udbetales direkte til længstlevendes egne børn.

Hvad der er rigtigt for Jer, kan kun I afgøre

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk