OM BODELE OG BOSLODDER

En gift persons bodel er populært sagt den pengebeholdning, man har, når man har solgt alt, hvad man ejer, og betalt sin gæld for at tage på en jordomrejse i flere år.

Værdien af forsikringssummer indgår ikke på nogen måde i opgørelserne

Bodelen består af alle de værdier, den pågældende ejer som følge af, at den pågældende har købt dem, fået dem forærende eller arvet dem.

Særejemidler ved fuldstændigt særeje og det rigtige kombinationsæreje indgår ikke i opgørelsen af bodele.

Når værdien af delingsformuerne opgøres regner, man med handelsværdier / auktionsværdier og dermed ikke affektionsværdier.

​Dette betyder, at indbogenstande ofte kun har en yderst ringe værdi, og det skal man huske, når man skal dele med hinanden.

​Når summen af alle de ting en person ejer er opgjort, fratrækker man den gæld, den pågældende har, og man får som resultat personens (netto)bodel.

​Ejer man værdien i sameje med en anden, er det alene den pågældendes nettoværdi af samejet, der indgår i opgørelsen af bodelen.

​Boslodder opgøres alene for gifte personer. der har formuefællesskab eller skilsmissesærje. Særejemidler indgår ikke i opgørelsen af boslodder.

​Alt dette ses i grafen Boslodder, hvor bodelene er øverst til højre og boslodderne øverst til venstre.

De nederste grafer viser særejer, der ikke deles.

Har man skilsmissesæreje deles der ikke ved skilsmisse, men ved død indgår særejerne i bodelene og dermed boslodderne.

Boslodden opgøres som summen af de 2 ægtefællers halve bodele, og det er en forudsætning, at begge bodele er positive økonomisk set.

​Er den ene ægtefælles bodel positiv og den andens negativ, indgår kun den positive bodel i opgørelsen af boslodden. Dette fremgår af illustrationen nederst på siden Ægtefælleskiftet.

​Ægtefæller deler således ikke hinandens gæld, når der skal skiftes som led i et ægtefælleskifte eller et dødsboskifte. Hvis den enes bodel er negativ er det uhyre vigtigt, at ægtefællerne har det rigtige særeje

​Værdien af boslodder lægges til grund for ægtefælleskiftet og boslodderne, der nu også kaldes delingsformuen, er det, der fordeles, når der skal skiftes efter et dødsfald.​​

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk