TIL VELGØRENHED OG LIDT FRA LIVSARVINGER

Hvis ens arvinger alene er ens børn - og vil man også begunstige velgørende institutioner med eksempelvis 10% af sin formue - bliver resultatet, at ens børn netto vil arve 90 % af ens formue før afgift. Børnene kommer netto til at arve 76,5% af den efterladte formue.

​Hvis man eksempelvis i stedet beslutter, at ens børn tilsammen skal have 77% af ens efterladte formue fri for afgift, og den velgørende institution resten, kan børnene få det samme, men der bliver mere til velgørenhed, nemlig 12% af den efterladte formue.

I Grafen Fra Livsarviner til højre har jeg vist fordelene ved at indsætte en velgørende institution som residualarving

I den øverste graf i midten kan man se, at afgiften af en arvebeholdning på 2 millioner kroner er på 259.000,- kr.

Arvingen får derfor netto 1.741.000,- kr.

​Nederst til venstre ses virkningen af, at man reducerer arvingens nettoarv til 1.700.000,- kr. og indsætter en residualarving.

Afgiften bliver nu på 241.000,- kr. og der er 86.000,- kr. til velgørenhed, heraf har arvingen ”betalt” 40.000,- kr.

Nederst til højre er nettoarven reduceret yderligere til 1.640.000,- kr.

Afgiften bliver nu på 205.000,- kr. og der er 155.000,- kr. til velgørenhed, heraf har arvingen ”betalt” 100.000,- kr.

​Hvis det ønskes kan til enhver tid lave en individuel præcis beregning for Jer som kunder.

I disse beregninger kan jeg vise, at det kan betale sig at indsætte en residualarving selv i relativt små boer, når man gerne vil give en del af sine midler til velgørenhed.

Er boafgiften på 36,25 % er fordelen ved at give gaver eller arv fri for afgift betydeligt større, se Grafen på siden Afgiftsbesparelse via velgørenhed

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk