AFGIFTBESPARELSER VIA VELGØRENHED

Når man laver testamente, kan det være hensigtsmæssigt at tænke i afgiftsbesparelser, navnlig hvis ens arvinger betaler 36,25% i afgift.

De beløb, man eventuelt ønsker at skænke til almennyttige formål, som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Dansk Blindesamfund, Julemærkefonden, Lions, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse eller andre lignede organisationer, kan gives helt afgiftsfrit.

Hvis man vil betænke de pågældende institutioner i sit testamente, vil det være en fordel, at man gør de pågældende enten til ens universalarving, der skal arve alt, eller residualarving, der skal arve en mindre del af ens formue (Resten efter at andre har fået)

Familiemedlemmer og andre, der skulle være arvinger, gøres til legatarer.

I Grafen Fri for afgift til højre har jeg vist fordelene ved at indsætte en velgørende institution som residualarving

I den øverste graf i midten kan man se, at afgiften af en arvebeholdning på 2 millioner kroner er på 626.000,- kr.

Arvingen får derfor netto 1.374.000,- kr. Afgiften er på 259.000,-kr.

Nederst til venstre ses virkningen af, at man reducerer arvingens nettoarv til 1.275.000,- kr. og indsætter en residualarving.

Afgiften bliver nu på 363.000,- kr. og der er 362.000,- kr. til velgørenhed, heraf har arvingen ”betalt” 100.000,- kr.

Nederst til højre er nettoarven reduceret yderligere til 1.200.000,- kr.

Afgiften bliver nu på 336.000,- kr. og der er 464.000,- kr. til velgørenhed, heraf har arvingen ”betalt” 175.000,- kr.

Hvis det ønskes kan til enhver tid lave en individuel præcis beregning for Jer som kunder.

På Siden til velgørenhed og lidt fra livsarvinger viser næsten samme graft, virkningen for familier, hvor boafgiften ”kun” er på 15%

Hvis det ønskes kan til enhver tid lave en individuel præcis beregning for Jer som kunder.

I disse beregninger kan jeg vise, at det kan betale sig at indsætte en residualarving selv i relativt små boer, når man gerne vil give en del af sine midler til velgørenhed.

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk