Generationsskifte og begunstigelse

Oftest kan det være nødvendigt at begunstige et enkelt barn som led i et generationsskifte af en virksomhed.

​FORMUER & GENERATIONSSKIFTE

Man kan forlods begunstige en enkelt person med op til 75% af den formue, man efterlader sig – og herudover eventuelt også alle ens livsforsikringssummer, da disse jo ikke indgår i et bo/skifte.

En begunstigelse ved generationsskifte kan give anledning til mange stridigheder blandt søskende, da disse ofte tror, at det at få en virksomhed overdraget ved generationsskifte er ”lutter lagkage”.

​VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE

Til enhver virksomhedsoverdragelse er der knyttet store forpligtelser, og man kan ikke bare bruge virksomheden eventuelle friværdi til ”tant og fjas”, da det er nødvendigt for at kunne bruge denne, at optage lån, der skal forrentes og tilbagebetales.

​Hvis den begunstigede sælger virksomheden efter kort tid, og derfor dels slipper for byrder og dels får store midler at råde over, må man i familien – det vil sige testamentet - drøfte og tage stilling til, om en sådan disposition skal have konsekvenser i forhold til søskende – og i givet fald, hvad sådanne konsekvenser betyder skatte- og afgiftsmæssigt.

​TESTAMENTEOPRETTELSE VED GENERATIONSSKIFTE

Såvel ved generationsskifte som ved alle andre testamentsoprettelser er det vigtigt, at man er åben i forhold til sine børn, således at de kan spørge ind til, hvorfor man som forældre har valgt at disponere, som man nu har valgt.

​I Graf 4,1 Generationsskifte til højre er der i virksomheden, der skal beskyttes og ejes af Adam, en formue på 12 millioner. Herudover ejer Adam og Eva sammen et hus med en friværdi på 600.000,- kr., og Eva har en formue på 200.000,- kr.

Eva og Adam har 2 fællesbørn, Eva har 2 særbørn, Adam 1.

I den højre kolonne, Eva dør først, er det vist, at Adam skal af med 62.500,- kr., der deles af Evas 4 børn. Evas 2 særbørn arver aldrig mere medmindre de begunstiges i livsforsikringer eller i Adams del af testamentet.

I den venstre kolonne er det anført, at hvis Adam døde først, skal næste generation arve virksomheden, men må betale afgift, så der kun er 7,3 millioner tilbage, da både Eva og Adams 2 andre børn også skal have arv.

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk