​DØDSBOSKIFTET

Hver gang et menneske dør, skal Skifteretten tage stilling til, hvad der skal ske med hensyn til skifte og bobehandling.

Den formue, der skiftes, er afdødes boslod ved fælleseje og afdødes særeje ved særeje.

Var afdøde ugift - og/eller papirløs - er det alt, hvad afdøde efterlader sig, der skal skiftes.

Privat skifte kræver fuldstændig enighed mellem alle arvinger.

Ved uenighed udpeger Skifteretten en bobestyrer, og skiftet bliver dyrere.

Længstlevende og arvinger hæfter IKKE for afdødes gæld, hvis denne er større end aktivernes værdi.

OM UDLÆG FOR BEGRAVELSESOMKOSTNINGER

Har afdøde alene værdier, der ved salg kan indbringe mindre end ca. 60.000,-kr., udlægges boet til den, der har taget sig af og betalt for begravelsen.

Der er her intet at betale til kreditorer eller at fordele mellem arvinger. Alt, hvad afdøde ejede, herunder indbo og ting af affektionsværdi tilhører den, der har fået boet udlagt til dækning af begravelsesomkostninger.

OM GÆLDSFRAGÅELSESBOER.

Hvis afdøde havde gæld og hvis afdøde værdier ved salg er mere end 60.000,- kr. værd, men ikke kan dække gælden, vil skiftet ske som et såkaldt gældsfragåelsesbo.

Afdødes arvinger må i denne situation betale for de værdier, disse ønsker at overtage på grund af eksempelvis affektionsværdi.

De arver intet, og alle penge i boet deles mellemkreditorerne, der efter boets slutning ikke kan kræve mere betalt af nogen, medmindre der er nogen, der har kautioneret for kreditors tilgodehavende.

OM ÆGTEFÆLLEUDLÆG 

 - Værdier for indtil 700.000,- kr. (pristalsreguleret)

Hvis værdierne i boet efter at gæld er betalt, ikke overstiger 700.000,- kr. , kan afdødes efterlevende ægtefælle anmode om at overtage alle afdødes aktiver mod at betale gælden.

Ægtefællen ejer herefter alt, og afdødes børn kan ikke kræve at få indbogenstande eller andet af affektionsværdi udlagt.

OM USKIFTET BO

Når en gift person dør, kan længstlevende – hvor der ”kun” er fællesbørn - vælge at sidde i uskiftet bo. Længstlevende overtager alle afdødes aktiver og må betale al afdødes gæld.

Fordelen ved uskiftet bo er, at længstlevende overhovedet ikke skal af med penge til afdødes og længstlevendes fællesbørn, og der kan i nogle tilfælde for erhvervsdrivende være skattemæssige grunde til at vælge uskiftet bo.

Ulempen ved uskiftet bo er, at længstlevende giver afkald på sin økonomiske frihed – og det skal man bestemt ikke gøre.

Længstlevende kan ikke gifte sig igen, hvis lysten hertil opstår.

Børnene kan komme og påstå, at længstlevende misbruger sin råden over formuen i det uskiftede bo, og så er der ballade i familien.

Et senere skifte er ret dyrt, da livsforsikringssummer fra førstafdøde ofte også skal deles med børnene.

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk