PENGE OG AFGIFTER

Hvis man har planlagt sit generationsskifte – og er likvid -, kan man i løbet af en relativt kort periode før gennemførelsen, overføre mere end ½ mill. kroner afgiftsfrit til at hjælpe den unge med finansiering af generationsskiftet.

Dette kræver ”kun” 8 års kontantgaver på det skattefrie bundbeløb på p.t godt 65.000,- kr. For likvide ægtefæller kan beløbet overføres i løbet af godt 3 år, hvis man begynder i slutningen af et kalenderår.

Denne halve million kan bruges som kontant udbetaling for den virksomhed, der skal generationsskiftes.

Ønsker man at give sine børn større beløb på én gang, kan der være god fornuft i først at give børnene beløbet som et lån – dette kræver likviditet.

Senere kan beløbet eftergives helt eller delvist som gave eller mod kontant betaling af 15% og eftergivelse af 85% fri for afgift.

Giver man på traditionel vis en gave på 1.000.000,- kr., udgør afgiften 150.000,- kr., og der er ”kun” 850.000,- kr. tilbage som nettogave.

Hvis man i stedet giver en nettogave 850.000,- kr. fri for afgift, udgør afgiften "kun" 127.500,- kr. og der er sparet 22.500,- kr., der kan bruges til meget andet fornuftigt.

Hvis man har overdraget fast erhvervsejendom, kan tinglysningsafgiften modregnes i en gaveafgift af et beløb, der er 8 gange større end tinglysningsafgiften. Denne mulighed er IKKE tilstede, hvis overdragelsen først sker i forbindelse med et dødsfald.

Har man et mellemregningsmellemværende (Anfordringsgældsbrev), kan der på tilsvarende måde være ganske pæne beløb at spare ved den rigtige eftergivelse heraf, når den unges likviditet er god.

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk