Papirløse med og uden testamente

For to papirløse er det ganske uhyggeligt, hvis den formuende af dem dør som den første.

Afdødes arvinger er udelukkende, når der ikke er lavet et testamente, afdødes børn – eller hvis afdøde er barnløs - afdødes forældre/søskende.

Der skal altid betales afgift med mindst 15% af de beløb, papirløse arver efter hinanden, uanset hvor længe man har boet sammen - og også selvom man har børn sammen.

I Graf 1 til højre vises øverst, hvad de to papirløse hver især ejer og at de ikke deler deres værdier med hinanden, hvis de skulle gå fra hinanden eller ved død.

Adam og Eva har udover hinanden ”kun” 2 fællesbørn

I midten vises det, at det kun er de 2 fællesbørn, der arver, det førstafdøde ejede. Der er intet til længstlevende af de to papirløse.

Nederst vises det, at man ved et testamente kan overdrage rigtigt meget til længstlevende, men også, at det koster boafgift. Havde de to været gift, ville der ikke skulle have været betalt boafgift.

Når 2 personer i et testamente begunstiger hinanden mest muligt ”på børnenes bekostning”, bør de nøje overveje, hvordan de midler længstlevende efterlader sig ønskes fordelt, navnlig hvis de - udover fællesbørn - har særbørn.

Ingen af de to ved, hvem dør først. Derfor er det hensigtsmæssigt, at spørgsmålet overvejes nøje

Se mere om disse overvejelser på siden Dine, Mine og Vore Børn

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk