Det fuldstændige særeje

Det fuldstændige særeje virker i det daglige som skilsmissesærejet.

Ved separation og skilsmisse er der intet at dele.

Ved død bliver særejeværdierne ved med at være særejemidler - og det er forskellen fra Skilsmissesærejet.

Længstlevende kan ikke sidde i uskiftet bo.

Særejemidler fordeles når en af de to ægtefæller dør som den første som anført i GRAF 4,1 til højre herfor.

Adam og Eva har tilsammen 5 børn, nemlig 2 fællesbørn, Adam har 1 særbarn, Eva 2 særbørn

Grafen viser i midterfelterne, hvor dyrt det er for Eva, at Adam dør først og hvor billigt det er for ham, at Eva dør først, navnlig hvis der som vist i de to nederste felter er lavet et testamente.

Længstlevendes særejemidler berøres IKKE - da der er tale om fuldstændigt særeje - af dødsfaldet og indgår ikke i et dødsboskifte

Dør den med stort særeje – her Adam - først, er det fuldstændige særeje ofte uhensigtsmæssigt, da særejemidlerne skal skiftes og deles med store beløb til børnene.

Denne uhensigtsmæssighed kan undgås, hvis man har kombinationssæreje i stedet for fuldstændigt særeje. Se graf 5,1 på siden Kombinationssæreje

I grafen på Dine, Mine og Vore børn har jeg vist, hvad længstlevende kan råde over ved sin død, og hvordan man - selv når man har både særbørn og fællesbørn - kan opnå arvemæssig fuldstændig ligedeling mellem alle børnene, hvis dette vel at mærke er ønskeligt.

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk