Yngre erhvervsdrivende med umyndige børn​

For yngre erhvervsdrivende ægtefæller er det næsten altid en voldsom økonomisk belastning at skulle gennemføre et skifte, fordi den erhvervsdrivendes ægtefælle er død.

Ved et sådant skifte skal der trækkes penge ud, og disse skal anbringes relativt passivt i et pengeinstituts forvaltningsafdeling.

For at undgå dette, kan man i et testamente begrænse børnenes arv efter førstafdøde af to forældre til tvangsarv, og man kan eventuelt herudover have oprettet en særejeægtepagt.

Ægtepagten kan beskytte den erhvervsdrivende mod at skulle betale dele af virksomhedens værdi til førstafdødes dødsbo, når dette skiftes.

Umyndige børn kan ikke selv give arveafkald, og ingen voksne kan gøre dette på de umyndige børns vegne, så arveafkald kan først bruges, når ens arvinger er blevet myndige.

I graf 5,1 her til højre er det vist, hvordan Adam, der driver egen virksomhed til en værdi af 4,2 millioner kan sikre sig mod voldsomme økonomiske belastninger, hvis Eva pludselig dør.

Eva og Adam har sammen to børn, Eva har 2 særbørn og Adam et særbarn.

Ægtefællerne har kombinationssæreje, der betyder, at det kun er Evas relativt beskedne særeje på 500.000,- kr., der skal skiftes. Særejemidlerne er ved Evas død blevet formuefælleskabsmidler.

Adam skal på grund af parternes testamente - der begunstigede ham mest muligt - kun af med i alt 32.000,- kr., eller 8.000,- kr. til hvert af de 2 fællesbørn og 8.000,-kr til hvert af Evas 2 særbørn

Adams og Evas 2 fællesbørn og Adams særbørn deler alt, hvad Adam som længstlevende efterlader sig ligeligt.

Evas 2 særbørn vil, når Adam engang dør ikke komme til at arve noget, medmindre han har bestemt dette i sit testamente.

I parternes testamente, som Adam frit bør kunne ændre, er det aftalt, at et af fællesbørnene skal overtage virksomheden på de gunstigst mulige vilkår, så der er ikke meget at arve for resten af børneflokken.

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk