Skilsmissesærejet

Skilsmissesærejet medfører alene, at man ikke skal dele værdien af de aktiver, man hver især har med hinanden ved separation og skilsmisse.

Når den ene dør "deler" man som ved formuefællesskab.

Dette vil oftest være en fordel for længstlevende.

Ved dødsfald bliver de formuer, der var særeje, straks formuefællesskabsformue og deles således, at halvdelen af den samlede formue tilfalder længstlevende som dennes såkaldte boslod, medens den anden halvdel skal skiftes.

Grafisk kan forholdene illustreres som vist iGraf 3,1 til højre, hvor der er tale om en samlet formue på 2 millioner kroner.

Grafen viser øverst til højre, at der intet deles ved separation og skilsmisse.

Grafen viser nedenunder hvordan der – med og uden et testamente - kan deles mellem førstafdødes børn og længstlevende ægtefælle, når den første af de to ægtefæller er død. Som det ses har ægtefællerne både dine, mine og vore børn.

Adam og Eva har tilsammen 6 børn, nemlig 2 fællesbørn, Adam har 3 særbørn, Eva 1 særbarn

Hvis ægtefællerne havde været barnløse, ville længstlevende arve alt,

Graf 3,2 på siden Ægtefæller under menuen testamenter viser, hvordan længstlevende af ægtefællerne relativt frit kan bestemme, om ens særbarn skal begunstiges eller om alle børn skal dele ligeligt, når begge er døde.

I menuen til venstre om testamenter er der givet mange forskellige eksempler på delingsmuligheder

Firma:

Jurist Ole Laursen – 1773.dk

CVR: 78804416

Adresse:

​​​

Nymarks Allé 13

8320 Mårslet

Kontaktinfo:

​Tlf.: ​23 70 77 73​

E-mail: ​ lovland@1773.dk

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Vurderet 4.8 / 5 stjerner på baggrund af mere end 80 anmeldelser på Ageras.dk